Положення ГО "Майдан"

ЗАТВЕРДЖЕНО
 На засіданні Ради
  09 березня 2014р.


                                                   ПОЛОЖЕННЯ
Про Хмельницьку обласну громадську організацію «Хмельницький  Майдан».                                                                                                           

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.Громадська організація «Хмельницький Майдан»(далі Громадська  організація) створена активістами громадських та політичних організацій, небайдужими громадянами України  для реалізації спільної мети. Вона діє на основі єдності інтересів, добровільності, самоуправління, законності, гласності та рівноправності членів організації.
2.Громадська організація є недержавною ,некомерційною та неприбутковою організацією.

МЕТА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
1.Метою організації є розбудова громадянського суспільства в Україні на основі обєднання та координації дій громадських та релігійних організацій, політичних партій, професійних та творчих спілок, благодійних фондів, громадян України задля побудови демократичної, правової ,соціально орієнтованої держави Українського народу.

ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
1.Поширення суспільно масового руху на захист прав ,свобод і людської гідності по всій території держави (Хмельниччини зокрема), донесення ідей Майдану до громадян України, згуртування громадських діячів ,політиків, експертів ,які здатні запровадити в Україні європейські стандарти  та загальнолюдські цінності.
2.Сприяння в ухваленні нової Конституції України з метою забезпечення демократичності ,верховенства права в діяльності органів влади та посадових осіб, встановлення балансу та противаги між різними гілками державної влади, розбудови місцевого самоврядування.
3.Напрацювання на основі європейських цінностей та норм системного плану змін в усіх сферах суспільного та економічного життя з метою забезпечення прискореного підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом як проміжного етапу до вступу України в Європейський Союз та органи загальноєвропейської безпеки.
4.Забезпечення проведення чесних ,прозорих та демократичних президентських ,парламентських та місцевих виборів на основі прийняття нового виборчого законодавства.
5.Забезпечення врахування думки та інтересів громади, принципів люстрації при призначенні на посади керівників державних органів в Україні та Хмельницькій області зокрема.
6.Забезпечення та сприяння  дотримання норм антикорупційного законодавства в діяльності органів державної влади в Україні та Хмельницькій області зокрема.
7.Захист законних прав та інтересів членів Громадської організації, учасників  акцій протесту на основі права та законів України.
  
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
1.Членом організації може бути  повнолітній та дієздатний громадянин України ,який дотримується ідей та принципів Майдану та вимог цього положення.
2.Членство набувається шляхом подання відповідної заяви та отримання квитка визначеного зразка.

РАДА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАЙДАН»
1.З метою координації дій членів Громадської організації ,представлення їх інтересів та вимог створюється Рада Громадської організації (далі –Рада).
2.Членами Ради можуть бути представники громадських ,релігійних та політичних організацій, професійних та творчих спілок. Для набуття членства у Раді подається до Президії ради заява та протокол зборів відповідної організації про делегування представника у Раду. Прийом у Раду здійснюється шляхом прийняття рішення 2/3 присутніх на засіданні Ради ЇЇ членів за умови наявності кворуму ( половина плюс один член Ради).
3.Громадяни України-члени громадської організації «Хмельницький Майдан» ,які не мають членства в будь- якій організації  можуть бути присутні на засіданні Ради та мати право дорадчого голосу за рішенням Ради.
4.Виключення з членів Ради здійснюється за мотивованим письмовим поданням до Президії Ради не менше 1/5 дійсних членів Ради ,або не менше половини членів Президії Ради,  шляхом прийняття рішення 2/3 присутніх на засіданні Ради її членів за умови наявності кворуму. Однією з підстав на виключення з членів Ради є неприсутність на засіданні Ради її члена, або довіреної особи за дорученням, 3 раз підряд.

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАЙДАН».
1.Рада, з метою організації роботи Ради, з числа своїх членів обирає президію Ради (далі –Президія) в кількості шести представників шляхом відкритого голосування , за умови присутності на засіданні Ради не менше 2/3 повного  складу Ради та за умови прийняття рішення 2/3 присутніх членів Ради.
2.Члени Президії обираються терміном на 1 рік з наступною ротацією не менше половини членів президії.
3.Президія зі свого складу обирає співголів в кількості 3 чоловік, які самостійно визначають зі свого складу головуючого на засіданнях Ради.
4.Члени Ради, члени Президії Ради та співголови Ради при голосуваннях за прийняття рішення мають однакові права.

МІЖРАЙОННА КОНФЕРЕНЦІЯ ГО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАЙДАН».
1.В районах області та в містах обласного підпорядкування можуть створюватись за територіальним принципом громадські організації «Майдан» ,які діють на основі та засадах даного Положення.
2.З метою узгодження та прийняття загального плану дій ,не менше ніж 1 раз на рік проводиться міжрайонна конференція громадських організацій «Майдан». Час, місце та представництво на цій конференції визначає обласна Рада ГО «Хмельницький Майдан».
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ,
1.Легалізація ГО «Хмельницький Майдан» здійснюється через її реєстрацію в органах Мінюсту шляхом повідомлення.
2.Зміни та доповнення до даного Положення приймаються 2/3 присутніх на засіданні Ради її членів за умови наявності кворуму.
   

Члени Ради ХОГО «Хмельницький Майдан»

Немає коментарів:

Дописати коментар